Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

История

Всего страниц: 2
Вид каталога:
(0/0)
Код: 30110
ЗмістВступ.3Розділ і. Історіографія історії оун, упа.5Розділ іі. Діяльність упа в галичині.19Розділ ііі. Діяльність оун в галичині3.1. Збройні виступи ОУН на території Станіславського воєводства 243.2. Культурно-освітня діяльність ОУН в рок...
(0/0)
Код: 111
ЗмістВступ.3-6Розділ І. Джерела та історіографія проблеми.7-10Розділ ІІ. Прихід фашистів до влади.11-15Розділ ІІІ. Державний устрій та політичний режим "Третього Рейху".16-21Розділ ІV. Каральні органи, як головна опора " Третього Рейху ".22...
(0/0)
Код: 4991
ЗмістВступ 3Розділ І. Економічне становище і соціальна стратифікація населення 5Розділ ІІ. Політична обстановка в Закарпатті в умовах загрози фашизму і війни 12Розділ ІІІ. Криза Версальської системи і загострення боротьби навколо автономії ...
(0/0)
Код: 11618
ЗмістВступ 3Розділ 1. Питання соціальної історії у працях М. Грушевського 8Розділ 2. Проблеми релігійного і культурного життя на Закарпатті у дослідженнях М. С. Грушевського 15Висновки 22Список використаних джерел та літератури 25ВисновокІс...
(0/0)
Код: 15129
ЗмістВступРозділ і. Розклад родоплемінних відносин і зародження держави в афінах1.1. Полісний етап історії Стародавньої Греції1.2. Виникнення Афінської держави1.3. Правове становище населення. Рабовласницька демократія в АфінахВисновки до р...
(0/0)
Код: 7653
ЗмістВступ 4Розділ 1. Джерела та їх аналіз 14Розділ 2. Геополітичне становищеУкраїни доби центральної ради 172.1. Співвідношення зовнішньо - і внутрішньополітичнихдетермінант розвитку української державності в 1917-1918 роках 172.2. Україна...
(0/0)
Код: 17112
ЗмістВступ 31. Характеристика зовнішньої політики Японії у першій половиніХІХ. століття 51.1. Міжнародна обстановка на Далекому Сході у першійполовині ХІХ століття 51.2. "Відкриття" Японії 111.3. Укладення нерівноправних договорів 172. Особ...
(0/0)
Код: 23349
ЗмістВступ 4Розділ І. Початок політичної діяльності Івана Сірка 6Розділ ІІ. Діяльність Івана Сірка у період загострення політичної боротьбив Україні (кінець50-х – початок 70-х років ХVІІ століття) 17Розділ ІІІ. Кримські походи Івана Сірка (...
(0/0)
Код: 8098
ЗмістВступ1.Зміст і структура економічної системи1.1. Поняття економічної системи1.2. Продуктивні сили суспільства як матеріальна основа економічноїсистеми економічної системи1.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації...
(0/0)
Код: 28322
ЗмістВступ 3-8Розділ 1Історія виникнення придністровського конфлікту на поч. 80-х рр. XX ст 9-291.1. Історія виникнення Придністровського регіону та причини виникнення Придністровського конфлікту 9-211.2. Етапи розвитку Придністровської про...
(0/0)
Код: 21914
ЗмістВступ 3Заснування Кирило-Мефодіївського товариства 5Загальні ідеї кирило-мефодіївців. Об'єднання слов'ян 11Учасники Кирило-Мефодіївського товариства. Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш та М.І. Костомаров 18Слідство над кирило-мефодіївцями. Прип...
(0/0)
Код: 10373
ЗмістВведення.Розділ І. Початок та цілі колективізації в Україні1.1. Зміна економічного курсу СРСР у 1927 році.1.2. Ліквідація “куркульського прошарку”.Розділ ІІ. Хід колективізації в Україні.2.1. Темпи проведення колективізації.2.2. Форми ...
(0/0)
Код: 25415
ЗмістВступ 3Розділ 1. Суть та значення програмних ідей м.т. Лоріса-мелікова 7Розділ 2. Державно-політична діяльність “парадоксального диктатора” 162.1. Політичний портрет М.Т. Лоріса-Мелікова 162.2. Курс “диктатора серця” у контексті пошире...
(0/0)
Код: 43370
ЗмістВступ.3РОЗДІЛ I. Культура дохристиянської Русі.61.1. Матеріальна культура дохристиянської Русі.61.2. Духовна культура дохристиянської Русі.9РОЗДІЛ II. Культура Київської Русі після прийняття християнства.142.1. Особливості культури Киї...
(0/0)
Код: 34442
ЗмістВступ 3Розділ І. Візантійська архітектура ІХ- ХІІ столітть 8§1. Приклади візантійської архітектури 14Розділ ІІ. Візантійське образотворче мистецтво 16§ 1. Основін жанри прикладного мистецтва 22Розділ ІІІ. Візантійська література ІХ-ХІІ...
(0/0)
Код: 27340
ЗмістВступ 5Розділ 1. Стан економіки Південної Кореї в 60-ті рр. ХХ ст 141.1. Економічна криза в 60-х рр. та її подолання 141.2. Соціально-економічна політика південнокорейського уряду 19Розділ 2. Економічний розвиток Республіки Корея в 70-...
(0/0)
Код: 28586
ЗмістВступ 3Розділ I. Особливості язичництва в Польщі 5Розділ II. Запровадження християнства в Польщі 7Висновки 18Список використаних джерелВисновокОтже, на завершення курсової роботи, ми вважаємо за доцільне зробити наступні висновки:Катол...
(0/0)
Код: 46111
ЗмістВступ.3Розділ 1. Дипломатичнапідготовкапівнічноївійни.61.1. Укладання Преображенського договору.101.2. Завершення турецької кампанії.11Розділ 2.початок війни.142.1. Датська кампанія Карла XII.142.2. Карл XII вступає на територію Польщі...
(0/0)
Код: 12154
ЗмістВступ 3Розділ 1. Історіогрфія та джерелознавство досліжень Поділля ХІV ст 71.1. Першоджерела 71.2. Історіографія 13Розділ 2. Поділля як історичний регіон 192.1. Перші історичні згадки про Подільські землі. Трактування назви Поділля 192...
(0/0)
Код: 18544
ЗмістВступРозділ ІПлан Дій щодо Членства в НАТО, як причина виникнення політичної кризи в Україні (січень-квітень 2008р.)Розділ ііРосійсько-грузинський військовий конфлікт в контексті української політичної боротьбиРозділ іііПарламентська к...
(0/0)
Код: 13778
Зміст1. Вступ 3-42. Історіографія проблеми 4-173. Політична та державницька діяльність І.С.Мазепи 18-444. Внесок гетьмана в розвиток культури України 44-625. Висновки 63-776. Використані джерела та література 78-81ВисновокОтже, характеризую...
(0/0)
Код: 11390
ЗмістВступ 3Розділ І. Принцип національностей та Річ Посполита 6Розділ ІІ. Політичні ідеї Романа Дмовського 19Висновки 29Список використаних джерел і літератури 32ВисновокНа основі проведеного дослідження, ми прийшли до наступних висновків....
(0/0)
Код: 36644
ЗмістВступРозділ 1. Польське питання напередодні війни.Розділ 2. Польський національно-визвольний рух.Розділ 3. Польське суспільство в роки війни.Розділ 4. Польське питання на заключному етапі війни.ВисновкиСписок використаних джерел та літ...
(0/0)
Код: 5054
ЗмістI. Введення 3II. Імперія Цинів в XIX столітті.1) Небесна держава тайпинів 42) Сто днів реформ 5III. Китайська держава до утворення КНР.1) Сіньхайська революція 1911 року і падіння монархії 72) Державний лад гоміньданівського Китаю 103)...
(0/0)
Код: 19534
ЗмістВступРозділ 1. Становлення системи принципату та її розвиток1.1. Формування монархічних структур1.2. Соціальна та зовнішня політика Августа1.3. Принципат в період Юліїв—Клавдіїв та ФлавіївРозділ 2. Внутрішні відносини в Римській імпері...
(0/0)
Код: 31873
ЗмістВступ.3Розділ 1. Становлення тоталітарного режиму в українському селі.101.1. Селянське господарство напередодні нової економічної політики.101.2. Початок радянізації українського села.14Розділ 2. Економічна політика режиму щодо селянст...
(0/0)
Код: 7273
Зміст1. Вступ, загальна характеристика 41.1. Актуальність теми. 41.2. Мета досліджень. 51.3. Наукова новизна роботи. 51.4. Практичне значення роботи. .51.5. Апробація роботи. .61.6. Положення, що винесені на захист .61.7. Структура та об’єм...
(0/0)
Код: 869
ЗмістВступ1. Єгипетська дипломатія:а) становленя і розвитокб) Ель-Амарський архівв) Богаз-Кейський дипломатичний архівг) договір Рамсеса ІІ з Хаттусілі ІІІ2. Дипломатія країн Межиріччя:а) Міста-державиб) Аккад, царство Шумеру і Аккадув) Вав...
(0/0)
Код: 16081
ЗмістВступ 4Розділ і. Свята календарного циклу 71.1. Зимові свята 81.2. Весняно-літні свята 241.3. Свята осіннього циклу 40Розділ іі. Трудові свята й обряди 472.1. Традиційні трудові свята 482.2. Новітні трудові свята. 532.3. Новітні календ...
(0/0)
Код: 21993
ЗмістПерелік умовних скорочень 3Вступ 4Розділ 1. Історіографічна та джерельнаБаза дослідження 81.1. Історіографія 81.2. Джерельна база 19Розділ 2. Національно-визвольний рухУкраїни 60-90-х рр. Хх ст 302.1. Суспільно-політичне життя України ...
Всего страниц: 2