Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Литература

Всего страниц: 3
Вид каталога:
(0/0)
Код: 23712
ЗмістВживання народних повір'їв і прикмет в ранній ліриці ЄсенінаВисновокТаким чином, для нас стає очевидним те, що народна традиція, в якій переплелись язичницькі і християнські звичаї, природно і просто ввійшла в ранню есенінську лірику. ...
(0/0)
Код: 22474
ЗмістI. ВступII. Фразеологічна одиниця :1.Обсяг фразеології2.Основні ознаки фразеологізму3.Слово у фразеологізмі4.Лексика і фразеологія5.Морфологія і фразеологізмиIII. Фразеологізми і стилі літературної мовиIV. Значення та походження деяких...
(0/0)
Код: 28334
ЗмістВступ 1-3Розділ 1. Поняття фемінізму 41.1. Поняття фемінізму. Історія виникнення.Гендерна психологія:історія виникнення 4-71.2. Фемінізм як риса модернізму 7-10Розділ 2. Повість О. Кобилянської «Людина» 112.1. Проблематика повісті 11-1...
(0/0)
Код: 36034
ЗмістВступ.1. Розділ 1.Основні реалістичні напрями в літературі США.2. Розділ 2.Теодор Драйзер – майстер реалістичної прози.2.1. Концепція реалізму в творчості Т. Драйзера.2.2. Проблема співвідношення середовища і характеру в романі Т.Драйз...
(0/0)
Код: 32666
ЗмістВступ.3РОЗДІЛ 1. Структурно - композиційні особливості роману Франсуа Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель”1.1. Франсуа Рабле - титан європейського Ренесансу.4-61.2. Історія створення та джерела роману "Гаргантюа і Пантагрюель".8-91.3. Жанро...
(0/0)
Код: 15933
ЗмістВступ 3Розділ І. Людина як живий динамічний характер (за образами персонажів твору «Кентерберійські оповіді» Джеффрі Чосера 7Розділ ІІ. Специфіка стилю оповіді в «Кентерберійських оповідях» Джеффрі Чосера 13Висновки 19Список використан...
(0/0)
Код: 19095
ЗмістВступРОЗДІЛ I. Місце сюжету в поетиці художнього твору1.1. Методологічні підходи до розуміння сюжету1.2. Типологія сюжетів епічних творів у теорії літератури1.3. Своєрідність сюжетики в Англії у XIII-XIV ст1.4. Сюжети епічних творів у ...
(0/0)
Код: 7454
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сонети Ф.Петрарки – найяскравіший здобуток доби Ренесансу1.1. Людина та її почуття в епоху Відродження 51.2. Риси любовної лірики в творчості Ф.Петрарки 9Розділ 2. Жіночі образи в сонетах Петрарки2.1. Книга пісень – зб...
(0/0)
Код: 7382
ЗмістВступ 3Розділ 1. Життя і творчість ліни костенко 5Розділ 2. Неповторна самобутність лірикиЛіни костенко 132.1. Мистецька віртуозність поезії Л. Костенко 132.2. Гуманістичність поетичного слова Л. Костенко 182.3. Метафора в ліриці Л. Ко...
(0/0)
Код: 9531
ЗмістВступ 31. Приналежність творчості Клода Сімона до літературного напрямку «Новий роман» 61.1. Відмінності «Доріг Фландрії» від форми традиційного роману 61.2. Еволюція художніх поглядів К. Сімона 61.3. Створення письменником роману прин...
(0/0)
Код: 28408
ЗмістВступ 31. Особливості виникнення та розвитку німецького романтизму 6-181.1. Характер та зміст романтичного підходу в літературі наприкінці XVIII — на початку XIX ст 61.2. Становлення Генріха Гейне як представника пізнього німецького ро...
(0/0)
Код: 36863
ЗмістВступ.3Розділ І. Життєвий та творчий шлях Г.Гессе та А.Платонова. 6Розділ ІІ. Поняття утопії у філософії та літературі. 9Розділ ІІІ. Дослідження проблем утопії у творі Г.Гессе “Гра бісер”.10Розділ ІV. Утопія та реальність у романі А. П...
(0/0)
Код: 15855
ЗмістВступ 3Розділ 1. Науково-теоретичні основи досліджуваної проблеми 51.1. Стиль як мовознавче поняття. Стилістика як наука про стилі мовлення 51.2. Стильова палітра сучасної української літературної мови6Розділ 2. Офіційно-діловий стиль ...
(0/0)
Код: 20074
ЗмістВступ 3Розділ І. Поняття текстового „персонального” світу як деміургійної практики 61.1. Поняття „літературної деміургії”61.2. Поняття текстового „персонального” світу та його ознаки 8Розділ ІІ. Особливості сучасної української „літера...
(0/0)
Код: 13332
ЗмістВступ 3Розділ І. Життєвий і творчий шлях Жан Жака Руссо 5Розділ ІІ. Основні ідеї Ж.Ж.Руссо в роботі «Про суспільний договір» 15Висновок 30Література 32ВисновокЖан Жак Руссо народився 28 червня 1712 р. у Женеві, у сім'ї годинникаря. Тіл...
(0/0)
Код: 34209
ЗмістВступРозділ 1. Проблеми та теоретичні засади вивчення творчості В. Симоненка1.1. Рецепція творчості В. Симоненка в українському літературознавстві 1.2. Теоретичні основи дослідженняРозділ 2. Образ України у творчості В. СимоненкаВиснов...
(5/1)
Код: 9328
ЗмістВступ 3Розділ 1. Загальна характеристика творчості О’Генрі: тематика, художні особливості, образи 62.1. О. Генрі (Уїльям Сідні Портер) – життя і творчість 62.2. Художні особливості новелістики О.Генрі 11Розділ 2. Аналіз образів та сюже...
(0/0)
Код: 26203
ЗмістВступ 31. Біографія письменниці та історичні передумови створення роману «Хатина дядька Тома» 51.1. Біографія Г. Бічер-Стоу 51.2. Історичні передумови створення антирабовласьницьких романів Г. Бічер-Стоу 102. Наративні особливості рома...
(0/0)
Код: 40440
ЗмістВступ 3Розділ І. Наратив та наративна стратегія 51.1. Наратив та його види 51.2. «Останній листок» у літературній критиці 10Розділ ІІ. Нарація у творчості О.Генрі 132.1. Наративні особливості новел О.Генрі 132.2. Новела О.Генрі «Останн...
(0/0)
Код: 35969
ЗмістВступ.2Розділ 1. Методичні засади вивчення п’єси миколи куліша «мина мазайло».51.1. Історія написання та дослідження пєси «Мина Мазайло».51.2. Місце твоу в чинних шкільних програмах з української літератури.181.3. Методика опрацювання ...
(0/0)
Код: 28578
ЗмістВступ 3Основна частина 7Висновки 25Список використаної літератури та джерел 28Література 28Джерела 30ВисновокУкраїнська фразеологія як важлива складова української мови і мовлення є водночас складовою культури українського народу, її в...
(0/0)
Код: 27837
ЗмістВступ c.3-4Розділ ІВільям Шекспір – тонкий знавець людської душі.В.Шекспір – засновник техніки сучасної європейської драматургії с.5-7Конфлікт як основа творів Шекспіра с.8-10Сучасність та життєве призначення людини в трагедії „Гамлет"...
(0/0)
Код: 20899
ЗмістВступ 3Розділ і. Життєвий шлях та творчість вальтера скотта 51.1. Епоха англійського романтизму 51.2. Біографія Вальтера Скотта 71.3. Стисла характеристика змісту і особливостей роману В.Скотта «Айвенго» 11Розділ іі. Історичність подій...
(0/0)
Код: 27720
ЗмістВступ 3Розділ 1. Роль і місце афри бен в літературному процесі хvii століття 61.1. Особливості розвитку літературного процесу в Англії в XVII столітті 61.2. Значення творчості Афри Бен для англійської літератури 121.3. Особливості та г...
(0/0)
Код: 23571
ЗмістВступ 2Розділ і. Теоретичні аспекти роману річарда баха «ілюзії» 51.1. Огляд використаної літератури 51.2. Загальна характеристика екзистенціалізму 6Розділ іі. Сюжетно-ідейний аналіз роману 172.1. Ідейні мотиви «Ілюзії» Річарда Баха 17...
(0/0)
Код: 13417
ЗмістВступ 3Розділ 1. Іван Франко і чеська література1.1. Іван Франко як перекладач, критик, популяризатор чеської літератури 71.2. Слов’янська взаємність у розумінні Івана Франка 131.3. Оцінка чеською громадськістю творчості Івана Франка 1...
(0/0)
Код: 9307
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ 1. Українсько-польські літературно-громадські взаємини та Іван Франко 6РОЗДІЛ 2. Іван Франко та польський фольклор і фольклористика 12РОЗДІЛ 3. Творчість Адама Міцкевича в оцінці Івана Франка 18Висновки 24Список використа...
(0/0)
Код: 19532
ЗмістВступРозділ 1. Розкриття Гоголем характерних рис широких верств населення Росії початку ХІХ1.1. Народ в поемі „Мертві душі”Розділ 2. Засоби зображення героїв в поемі Н.В.Гоголя „ Мертві душі ”2.1. Сатиричне зображення героїв у поемі „ ...
(0/0)
Код: 36862
ЗмістВступ. 3 Розділ І. Життєвий та творчий шлях К. Саймака та Р. Бредбері. 5 Розділ ІІ. Контакт та перегляд представлень в романі К. Саймака «Все живе.». 10 Розділ ІІІ. Духовність за доби постмодерну в інтерпретації Рея Бредбері. 13 Розділ...
(0/0)
Код: 19533
ЗмістВступРозділ 1. Творча історія „ Мертвих душ ”1.1. Концепція людини в поемі Н.В. Гоголя "Мертві душі"1.2. Гоголівський "сміх крізь сльози" у поемі "Мертві душі"Розділ 2. Жанрове та ідейно-художнє новаторство поеми Гоголя „Мертві душі”2....
Всего страниц: 3