Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

 +38(097)619 00 99 Viber
ООО"Сервис-Безлим"
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

2005 Курсова Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

(5/2)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 75 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 1702206

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber
Зміст
 
Вступ                                                                                                                 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства                                                        5
1.1. Поняття, сутність інформації. Класифікація економічної          інформації                                                                                  5
1.2. Джерела інформації для аналізу                                                  8
1.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану         підприємства                                                                                       12
Розділ 2. Аналіз інформаційного забезпечення для оцінки фінансового  стану  ВАТ «Будівельник»                                                                 20
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства                                    20
2.2. Аналіз інформаційних джерел оцінки фінансового стану підприємства                                                                                 30
Розділ 3. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення для                оцінки фінансового стану підприємства                               33
Висновки                                                                                                         39
Список використаної літератури                                                                   42
Додатки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ
 
Умовою успішного проведення економічного аналізу є чітка організація аналітичного процесу.
Визначальним при цьому є здатність аналітика логічно відтворювати господарські операції, які знайшли відображення інформації – обліку та звітності, реконструювати роботу бухгалтера.
При цьому завдання аналітика - передати, наскільки це можливо, дійсність,
яка інтерпретується в інформації, що вивчається; відтворити в загальному вигляді всі або окремі елементи інформації. Для цього необхідно розуміти взаємозв'язок економічної теорії, бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, банківської справи і т. ін.; знати методику ведення бухгалтерського обліку, порядок складання фінансової звітності, вміти її інтерпретувати; мати навички аналітичної роботи, тобто вміти знаходити інформацію, обробляти її, узагальнювати і робити відповідні висновки. В цьому і полягає актуальність даної роботи.
Зміст етапу полягає в логіко-математичному перетворенні аналізованого показника, а також у кількісній та якісній його оцінці щодо обраної бази або кількох баз порівняння.
Процедура є частиною етапу, зміст якої полягає у підготовці, обчисленні та інтерпретації аналітичних величин, які характеризують зміну показника, що вивчається. Процедура складається з послідовно повторюваних операцій. Зміна виду повторюваних операцій визначає перехід до іншої процедури.
Організація економічного аналізу - це система раціональних, скоординованих дій вивчення об'єкта спостереження відповідно до визначеної мети. Організація економічного аналізу розглядається як технологічний процес, розподілений на окремі етапи. Перелік етапів в різних літературних джерелах неоднаковий. На їх кількість та послідовність впливають різноманітні чинники: наявність технічних і економічних засобів досягнення поставлених цілей, структура управління, система обліку тощо.
Найбільш поширеними етапами аналітичної роботи є підготовчий, основний (аналітичний), завершальний (підсумковий).
Предметом дослідження виступає інформаційне забезпеченне оцінки фінансового стану.
Об’єкт – золотоніське підприємство ВАТ «Будівельник»
Мета курсової роботи – дати вичерпну характеристику інформаційному забезпеченню, завдяки якому здійснюється оцінка фінансового стану на підприємстві ВАТ «Будівельник».
Завдання, які необхідно виконати в процесі написання курсової роботи, наступні:
- розглянути поняття, сутність інформації, класифікацію економічної інформації;
- визначити джерела інформації для економічного аналізу;
- розкрити сутність інформаційного забезпечення оцінки фінансового стану підприємства;
- проаналізувати інформаційне забезпечення для оцінки фінансового стану  ВАТ «Будівельник»;
- визначити шляхи удосконалення інформаційного забезпечення для оцінки фінансового стану підприємства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!