Курси англійської, польської мови, курси ПК
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
очні та онлайн

ТОВ"СЕРВІС-БЕЗЛІМ" +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

2008 Дипломна Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення системи фінансового менеджменту ВАТ «ЦГЗК»

(4.5/3)
 • Старая ціна: 0 грн.
 • Цена: 70 грн.
 • ✔ Є в наявності
 • Вага: 0 кг.
 • Артикул: CN2336

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
2008 Дипломна Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення системи фінансового менеджменту ВАТ «ЦГЗК» 

ЗМІСТ
 
ВСТУП……………………………………………………………………………..6
РОЗДІЛ 1 Характеристика та аналіз сучасного фінансово-економічного стану ВАТ «ЦГЗК»
1.1. Загальні відомості та історія розвитку ВАТ «ЦГЗК»……………………...7
1.2. Організаційна структура ВАТ «ЦГЗК»……………………………………11
1.3. Характеристика основної продукції ВАТ «ЦГЗК»……………………….17
1.4. Техніко-економічний аналіз господарської діяльності ВАТ «ЦГЗК»…...20
1.5. Вибір та обгрунтування стратегії розвитку ВАТ «ЦГЗК»…………….…36
1.6. Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства…………………………………………………………………..…44
Висновки до розділу 1…………………………………………………………..53
 
РОЗДІЛ 2 Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення системи фінансового менеджменту ВАТ «ЦГЗК»
2.1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту ЗЕД……………………..55
2.1.1. Ефективність ЗЕД, її сутність, теоретичні аспекти її визначення……..55
2.1.2. Ризики, що впливають на ефективність ЗЕД та методи їх нейтралізації……………………………………………………………………...63
2.1.3. Методика фінансового планування та прогнозування…………………76
2.2. Розробка напрямків удосконалення ЗЕД шляхом фінансового менеджменту……………………………………………………………………..80
2.2.1. Аналіз ЗЕД ВАТ «ЦГЗК» та дослідження її ефективності……………..80
2.2.2. Аналіз фінансового стану підприємства………………………………...88
2.2.3. Розробка та ресурсно-економічне обгрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності ЗЕД…………………....................……………..102
Висновки до розділу 2………………………………………………………….110
 
РОЗДІЛ 3 Дослідження та економічна оцінка ефективності заходів, спрямованих напідвищення ефективності ЗЕД
3.1. Дослідження впливу розроблених пропозицій на ефективність ЗЕД….112
3.2. Розрахунок економічної ефективності планових заходів та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності …………………………….123
Висновки до розділу 3………………………………………………………….133
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…135
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...140
ДОДАТКИ………………………………………………………………………143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

 
 
Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, роблять неминучою інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки. Виходячи на світовий ринок вітчизняні підприємства попадають у принципово нове конкурентне середовище, для якого характерні багатоаспектність інтересів конкуруючих сторін, динамізм і агресивність.
Зрозуміло, що задачі підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності неможливо розглядати ізольовано, у відриві від таких важливих факторів, як модернізація  виробничої структури, якість продукції, що випускається та ін., від проблем удосконалення всього господарського механізму, покращення різноманітних сторін управління підприємством.
В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якого підприємства не може бути забезпечена без ефективного управління рухом його фінансових ресурсів. Для того щоб раціонально керувати рухом фінансових ресурсів, необхідно знати методологію фінансового менеджменту і володіти умінням використовувати її на практиці.  Тому у своїй дипломні роботі я розглядаю підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства саме шляхом удосконалення системи фінансового менеджменту. Об’єктом мого дослідження є Відкрите акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».
Мета дослідження магістерської роботи полягає у розробці заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності через удосконалення системи фінансового менеджменту підприємства, а також оцінці економічної ефективності пропонуємих заходів та їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства.
Завдання, які ставляться перед даним дослідженням:
 • дати характеристику об’єкту дослідження та провести техніко-економічний аналіз показників роботи підприємства;
 • вибрати та обґрунтувати стратегію розвитку підприємства на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища існування підприємства;
 • розкрити теоретичні питання фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
 • провести аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності та виявити резерви й напрямки її вдосконалення;
 • розробити, обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
 • показати як запропоновані заходи вплинуть на зовнішньоекономічну та фінансово-господарську діяльність підприємства та розрахувати їх економічну ефективність.
Фундаментом дослідження є аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства та комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Проведення такого аналізу має дві основні цілі: оцінити минулу фінансово-господарську діяльність підприємства та підготувати інформацію, яка необхідна для прогнозування. Аналіз дає змогу виконати наступні задачі: визначити стан підприємства на момент проведення аналізу, виявити тенденції і закономірності його розвитку, визначити «вузькі» місця, які негативно впливають на діяльність підприємства та виявити резерви, які підприємство може використовувати для поліпшення становища.
При статистичному вивченні основних показників фінансового стану підприємства широко застосовуються наступні методи економіко-статистичного аналізу: порівняльний, горизонтальний та вертикальний аналіз,  графічний, цепних підстановок та факторний.
На основі проведеного аналізу, у роботі пропонується підвищення ефективності як всієї діяльності підприємства в цілому, так і зовнішньоекономічної діяльності зокрема за рахунок розробки планової моделі оптимізації грошових потоків. Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості об’ємів додатного та від’ємного їх видів.
У процесі оптимізації грошових потоків використовується метод синхронізації. Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивного і негативного їхніх видів.
За допомогою вище зазначеної моделі пропонується підвищити рентабельність продукції за рахунок зниження інших витрат, так як їх частка у загальних витратах підприємства досить велика. Зниження інших витрат планується забезпечити шляхом страхування валютних ризиків та ряду інших ризиків зовнішньоекономічної діяльності.
У роботі розрахована економічна ефективність запропонованих заходів та їх вплив на зовнішньоекономічну та фінансово-господарську діяльність підприємства.
Під час написання роботи використовувались наступні джерела інформації: фінансова звітність та фінансово-господарські документи підприємства, статистична інформація, Інтернет-ресурси, періодична та науково-методична література.
 
 
 

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!