Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

 +38(097)619 00 99 Viber
ООО"Сервис-Безлим"
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

2008 Курсова робота Економічна сутність загальновиробничих витрат (ВАТ “ІнГЗК”)

(5/2)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 75 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 1702205

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber
2008 Курсова робота Економічна сутність загальновиробничих витрат (ВАТ “ІнГЗК”)
ЗМІСТ                                                                                                                                 
 
 ВСТУП……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ..……..6
1.1. Економічна сутність та склад загальновиробничих витрат….…………………….6
1.2. Змістовна характеристика чинників, що обумовлюють величину загальновиробничих витрат……………………………………………………………..12   
1.3. Критична оцінка нормативних документів, які визначають методику контролю загальновиробничих витрат..……………………………………………………………16
РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ.…21
2.1. Організація контролю загально виробничих витрат………………….…………..21
2.2.  Контроль формування загальновиробничих витрат.…………………………….28
2.3. Перевірка розподілу загальновиробничих витрат………………………….…….34
РОЗДІЛ 3 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ
                   ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ  ВИТРАТ І ШЛЯХИ ЙОГО
                   УДОСКОНАЛЕННЯ……………………………….……….………………38
3.1. Узагальнення результатів контролю……………………………………………….38                                                
3.2. Шляхи удосконалення контрольно-ревізійної роботи……………………..……..42
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..48
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………...52
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
ВСТУП
 
Ефективне функціонування підприємства в будь-якій галузі народного господарства пов’язано з тим, що воно повинно випускати продукцію, виконувати роботу або надавати певні послуги, що передбачено статутом підприємства. І за це підприємство отримувати прибуток, що і є головною метою будь-якого підприємства.
          Всім відомо, що випуск продукції, надання послуг чи виконання робіт передбачає одержання прибутку та разом з цим існує процес, який протікає паралельно – це виникнення витрат, як пов’язані з виробничо-господарською діяльністю підприємства. Для підприємства будь-якої форми власності витрати є болючою темою, оскільки вони прямо пропорційно співвідносяться з прибутком.
          Витрати в цілому – це сукупність різних затрат, які несе підприємство в ході своєї виробничо-господарської діяльності. До цієї сукупності затрат входять такі, як загальновиробничі витрати, саме їм присвячується написання даної роботи. Важливість цих затрат пов’язана з тим, що на виробничих підприємствах близько 45% всіх витрат – це витрати пов’язані з обслуговуванням процесу виробництва, які прямо не пов’язані з процесом виробництва. Та не зважаючи на  таку велику долю цих витрат, мало хто із авторів приділяє їм значну увагу, це говорить про те, що питання загальновиробничих витрат не повністю розкрито в науковій літературі з економіки підприємств. Також важливим недоліком є те, що у різних авторів розходяться думки стосовно даних витрат, а в деяких випадках взагалі протирічать одна одній. В цьому і полягає актуальність написання даної роботи.
Процес контролю загальновиробничих витрат підприємства вважається важким та трудомістким. Ці витрати включають в себе багато різноманітних складових, перевірка яких потребує вірного та повного уявлення аудитора про особливості їх формування. Також необхідно зазначити, що загальновиробничі витрати входять до складу собівартості продукції, яка в свою чергу впливає на фінансовий результат діяльності підприємства. Це обумовило актуальність дослідження за наступною темою : «Порядок контролю формування та розподілу
загальновиробничих витрат».
Метою даної курсової роботи є дослідження методології контролю загальновиробничих витрат та прийняття рішень щодо ефективного управління ними.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
розкрити економічну сутність та склад загальновиробничих витрат ;
змістовно охарактеризувати чинники, що обумовлюють величину загальновиробничих витрат;
критично оцінити нормативні документи, які регламентують контроль формування та розподілу загальновиробничих витрат ;
          розкрити порядок організації контролю загальновиробничих витрат ;
розглянути методику контролю формування загальновиробничих витрат ;
дослідити методику контролю розподілу загальновиробничих витрат ;
         дослідити порядок узагальнення матеріалів контролю і визначити шляхи удосконалення контрольно-ревізійної роботи.
В даній роботі предметом дослідження є система теоретичних і практичних питань, які визначають методику контролю загальновиробничих витрат.
Об’єктом дослідження є ВАТ “Інгулецький гірничо - збагачувальний комбінат”.
 ВАТ ІнГЗК введено в експлуатацію у 1965 році. Займається видобутком залізних руд відкритим способом. Їх збагачення, укладання та збереження відходів збагачення в шлаконакопичувачах складають основу виробничого процесу. У структурному плану комбінат являє собою об’єднання гірничо-транспортного та дробільно - збагачувального комплексів, блоку допоміжних цехів та управління. Основу сировинної бази ВАТ ІнГЗК складають магнетитові залізні кварцити, окислені залізні руди (за балансові), нерудні корисні копалині.
Основні показники фінансово – господарської діяльності ВАТ «ІнГЗК» за І півріччя 2006 і 2007 років представлені в дод. А і свідчать про зростання фінансових результатів.
Методологічною основою написання даної роботи були наступні нормативні
документи : Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні “, Закон України “ Про Державну контрольно – ревізійну службу в Україні“, П(С)БО 16 “Витрати”, Методичні рекомендації з формування собівартості продукції ( робіт, послуг ) у промисловості  та інші.
При написанні курсової роботи також використовувалися роботи вчених економістів: Бутинця Ф.Ф., Мурашко В.М., Нападовської Л.В., Цал-Цалко Ю.С., Павлюка В., та інших.
При цьому застосовано різні методи дослідження, а саме: метод порівняння та критичної оцінки - загальнонаукові методи, а також методами  документального контролю - арифметична перевірка розрахунків, співставлення даних, перевірка правильності та повноти оформлення документів.
 
 
 
 

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!