Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота «Управління економічною безпекою підприємницьких структур», 2007

(5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 65 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: CN2298

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
2008
Зміст
Вступ 3
Розділ I. Теоретико – методологічні засади дослідження управління економічною безпекою підприємництва в Україні.
1.1. Суть, структура та риси економічної безпеки 6
1.2. Основні загрози економічній безпеці підприємства 14
1.3. Методика та індикатори оцінки рівня економічної безпеки підприємства 21
Розділ II. Загальна характеристика ПриватБанку та оцінка рівня економічної безпеки.
2.1. Історія розвитку ПриватБанку та його місце в банківській системі України 29
2.2. Організаційна структура управління, становлення цілей, і місія ПриватБанку 34
2.3. Оцінка рівня економічної безпеки ПриватБанку. Шляхи та перспективи вдосконалення 45
Висновки 59
Список використаної літератури 63
Додатки 66
Висновок
Сьогодні в Україні відбуваються радикальні геополітичні трансформації, а також соціально-політичні та економічні перетворення. В цих умовах суттєво збільшується кількість і характер загроз та небезпек, особливо у сфері економічної та фінансової безпеки, кровоносну систему якої становить банківська система України (БСУ).

Закрите Акціонерне Товариство Комерційний банк “ПриватБанк” був заснований в 1992 році. На сьогоднішній день ПриватБанк є одним з банків, що найбільш динамічно розвиваються в України, і посідає провідні позиції банківського рейтинґу країни. Станом на 1 квітня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку становить 24 891 млн. грн. Статутний фонд банку становить 1 млрд.грн; 130 млн. грн., власний капітал - 2 823 млн. грн. Кредитний портфель банку становить 17,276 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам - 7,491 млрд. грн. Під час практики визначив основні напрямки діяльності, ціль, місію, стратегію банку, організаційну систему управління, проаналізував стан на фінансовому ринку. При оцінці стану економічної безпеки в банку було виявлено ряд відхилень від встановлених показників. Зокрема аналітична оцінка фінансового стану підприємства на базі таких коефіцієнтів, не завжди є однозначною. Безумовно, зменшення частки боргів у сукупному капіталі зміцнює фінансову незалежність підприємства. Проте водночас звужуються джерела фінансування та можливості підвищення ефективності його діяльності.

За певних умов кредити вигідно брати. Тут проявляється ефект так званого фінансового важеля, який виражають через відношення заборгованості до власного капіталу. Коли плата за кредит є меншою за рентабельність активів з урахуванням оподаткування, збільшення заборгованості (збільшення відношення ) веде до зростання рентабельності власного капіталу. Отже, залучення кредиту у цьому випадку є фінансовим важелем підвищення ефективності діяльності підприємства.

Значення коефіцієнта оновлення основного капіталу (Кон.) складає внутрішню загрозу безпеці Банку, адже складає 0,2 при пороговому значенні більше 1. Це призводить до експлуатації старого обладнання, яке стає невигідним, бо зростають витрати на його ремонт, ліквідації наслідків аварій. В даному випадку потрібно збільшити

Коефіцієнт плинності кадрів (Кплин) складає 0,18 – це не є позитивною стороною діяльності, бо Кплин повинен бути меншим 0,1. Це може бути викликано недостатньою кваліфікацією працівника, помилки в плануванні ресурсів персоналу, конфліктами на роботі, психологічним станом, переманюванні конкурентами, відходом кваліфікованих співробітників. Щоб це показник відповідав поставленим вимогам потрібно на мою думку забезпечити працівника відповідною заробітною планою, медичним обслуговуванням, страхуванням, всяко стимулювати працівника виплачуючи йому надбавки, премії. Використовуючи ці та ряд інших засобів можна досягнути потрібного результату, адже “кадри вирішують все”.

Значення коефіцієнта мотивації (К мотив) становить 0,8 – це складає внутрішню загрозу безпеці Банку, адже даний коефіцієнт повинен бути більшим за 1. Основним мотиваційним важелем є зарплата, а низький рівень оплати праці в банку може призвести до зменшення закріплення кадрів, зниження продуктивності праці і рівня кадрової безпеки.

Коефіцієнт інтелектуального рівня працівників (Кінт. р) дорівнює 0,9 при пороговому значенні більше 1, тому його значення складає незначну загрозу безпеці Банку, адже, що більше значення коефіцієнта інтелектуального рівня робітників, то вищий рівень інтелектуальної складової організації. Досягнути максимального результату можна завдяки покращенню системи навчання, більш детальнішій перевірці кандидатів на роботу, направлення працівників на курси підвищення кваліфікації.

Коефіціент захищеності майна та персоналу (Кзах.) складає 70%, Це свідчить про недостатньо ефективну діяльність служби безпеки банку у сфері захисту майна та персоналу. Покращити захист працівників можна за допомогою проведення семінарів, інструктажів по забезпеченні власної безпеки на робочому місці, потрібно здійснювати більш кваліфікований підбір охоронців, які б відповідали всім вимогам і мали професійну підготовку, при виникненні загрози для працівника здійснювати супровід до місця проживання, видача в встановленому порядку зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту, надання іншого місця проживання; заміна в установленому порядку документів, зміна зовнішності.Для більшої ефективності захисту майна потрібно встановити декілька нових камер відео нагляду і змінити систему сигналізації на кращу.

Основний зміст економічної безпеки організації полягає у тому щоб протидіяти через загальні і спеціальні заходи загрозам і сприяти реалізації її економічних інтересів. Ці заходи реалізуються в усіх напрямах і видах діяльності організації: виробництві, фінансовій, кадровій, маркетинговій та іншій сферах.

В випускній роботі було з’ясовано суть, структуру та рис економічної безпеки, визначив основні загрози формуванню системи економічної безпеки ПриватБанку. Дослідив методику та індикатори оцінки рівня економічної безпеки, вивчив історію створення ПриватБанку основних нормативно правових документів(законів, указів, положень) дослідження ринку банківських послуг їх видів та якості надання. Визначив стратегію і тактику банку, місію, цілі, організаційну структуру управління на підприємстві, основні функції рівнів управління організаційної структури, якість розподілу ресурсів, оцінку рівня економічної безпеки банку : у фінансовій сфері, техніко-технологічній сфері, кадровій сфері, інформаційній, політико-правовій, силовій сферах, безпеки організації на ринку. Результати дослідження відповідають поставленій на початку виконання меті роботи та встановленим завданням

Менеджери і фахівці з безпеки підприємництва, бізнесу, державних і інших організацій зобов'язані глибоко знати закони, принципи і технології ринкової економіки. Не тільки блага і успіхи чекають ці організації і вид діяльності - ця діяльність нерідко пов'язана з величезним ризиком, небезпеками і загрозами, а забезпечення безпеки в цій сфері діяльності має свої специфічні особливості. Тому лише системний підхід в управлінні підприємством та його безпекою може стати запорукою успішної діяльності банку.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!