Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Литература

Всего страниц: 3
Вид каталога:
(0/0)
Код: 23712
ЗмістВживання народних повір'їв і прикмет в ранній ліриці ЄсенінаВисновокТаким чином, для нас стає очевидним те, що народна традиція, в якій переплелись язичницькі і християнські звичаї, природно і просто ввійшла в ранню есенінську лірику. ...
(0/0)
Код: 22474
ЗмістI. ВступII. Фразеологічна одиниця :1.Обсяг фразеології2.Основні ознаки фразеологізму3.Слово у фразеологізмі4.Лексика і фразеологія5.Морфологія і фразеологізмиIII. Фразеологізми і стилі літературної мовиIV. Значення та походження деяких...
(0/0)
Код: 9249
ЗмістВступ 3-8Розділ 1. Сторінки життя Омара Хайяма 9-16Розділ 2. Різноманітність філософських проблем, висвітлених у «Рубаяті» 17-372.1. Суперечливість поглядів на творчість Хайяма2.2. Ставлення Хайяма до релігії. Суфійські мотиви чотириві...
(0/0)
Код: 28334
ЗмістВступ 1-3Розділ 1. Поняття фемінізму 41.1. Поняття фемінізму. Історія виникнення.Гендерна психологія:історія виникнення 4-71.2. Фемінізм як риса модернізму 7-10Розділ 2. Повість О. Кобилянської «Людина» 112.1. Проблематика повісті 11-1...
(0/0)
Код: 27701
ЗмістВступ 3Розділ i.історія вивчення проблеми 6Висновки до I розділу 8Розділ ii.ідейно-художня своєрідність плутовського роману2.1. Європейська історія жанру та його основні ознаки 92.2. Плутовський роман в Росії ХІХ ст. (Ф.Булгарін) 22Вис...
(0/0)
Код: 36034
ЗмістВступ.1. Розділ 1.Основні реалістичні напрями в літературі США.2. Розділ 2.Теодор Драйзер – майстер реалістичної прози.2.1. Концепція реалізму в творчості Т. Драйзера.2.2. Проблема співвідношення середовища і характеру в романі Т.Драйз...
(0/0)
Код: 45261
ЗмістКурсова роботаРемінісценції тем Київської Русі у романі «Диво»Павла ЗагребельногоВступ.5Розділ i. З історії написання роману «диво» павла загребельного1.1. Етапи та передумови написання першого історичного роману автора.71.2. Роль вими...
(4.5/1)
Код: 39373
ЗмістВступ. 31. Передумови виникнення та сутність поняття «втрачене покоління».2. Загальна характеристика літератури «втраченого покоління».3. Тема «втраченого покоління» у англійській та американській літературі. XX століття.3.1. Тема «втр...
(0/0)
Код: 46087
ЗмістВступ.3Розділ 1. Феномен айріс мердок.51.1. Філософські погляди А.Мердок.51.2. Жанрові моделі романів.9Розділ 2. Мотивна організація роману а. Мердок «під мережею».132.1. Історія створення та особливості назви роману«Під мережею».132.2...
(0/0)
Код: 32666
ЗмістВступ.3РОЗДІЛ 1. Структурно - композиційні особливості роману Франсуа Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель”1.1. Франсуа Рабле - титан європейського Ренесансу.4-61.2. Історія створення та джерела роману "Гаргантюа і Пантагрюель".8-91.3. Жанро...
(0/0)
Код: 6759
ЗмістВведениеРаздел 1. Проблема коммуникации вСовременной лингвистике1.1. Коммуникативная лингвистика как наука1.2. Аспекты коммуникативных исследований1.3. Типология общения1.4. Пути анализа стратегий и тактик в структуре коммуникацииВывод...
(0/0)
Код: 15933
ЗмістВступ 3Розділ І. Людина як живий динамічний характер (за образами персонажів твору «Кентерберійські оповіді» Джеффрі Чосера 7Розділ ІІ. Специфіка стилю оповіді в «Кентерберійських оповідях» Джеффрі Чосера 13Висновки 19Список використан...
(0/0)
Код: 42690
ЗмістВступ.3Розділ 1. Портрет як засіб характеристики зовнішнього та внутрішнього вигляду персонажа1.1. Портрет і його композиційні особливості.51.2. Роль портретів і опис світу речей і інтер’єру як складового доповнення до характеристики п...
(0/0)
Код: 24381
ЗмістВступ 3Розділ І. Методологічні аспекти творчості Івана Багряного 81.1. Еволюція світогляду письменника 81.2. „Романтика вітаїзму” як елемент поетики художньої прози Івана Багряного 18Розділ ІІ. Концепція людини і світу у романах „Сад Г...
(0/0)
Код: 36205
ЗмістВступ 3Розділ І. Проблематика роману Володимира Винниченка “Записки кирпатого Мефістофеля” 8Розділ ІІ. Художня інтерпретація морально-етичних проблем в образній системі роману 252.1. Чоловічі образи твору (Яків Михайлюк, Дмитро Сосниць...
(0/0)
Код: 9304
ЗмістВступ 3Розділ 1.Леся Українка і дух Середньовіччя 7Розділ 2.Мотив куртуазного кохання у драмі “Блакитна троянда” 14Розділ 3.Своєрідність переосмислення середньовічних образів у "Ізольді Білорукій" 26Розділ 4.Трансформація образу Дон Жу...
(0/0)
Код: 19095
ЗмістВступРОЗДІЛ I. Місце сюжету в поетиці художнього твору1.1. Методологічні підходи до розуміння сюжету1.2. Типологія сюжетів епічних творів у теорії літератури1.3. Своєрідність сюжетики в Англії у XIII-XIV ст1.4. Сюжети епічних творів у ...
(0/0)
Код: 7454
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сонети Ф.Петрарки – найяскравіший здобуток доби Ренесансу1.1. Людина та її почуття в епоху Відродження 51.2. Риси любовної лірики в творчості Ф.Петрарки 9Розділ 2. Жіночі образи в сонетах Петрарки2.1. Книга пісень – зб...
(0/0)
Код: 37462
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Загальні відомості про сатиру. 71.1. Сатира. Теоретичний аспект. 71.2. Розвиток чеської сатири. 11Розділ 2. Життєвий та творчий шлях к. Гавлічка-боровського. 192.1. Біографічні відомості про поета. 192.2. Публіцистичн...
(0/0)
Код: 7382
ЗмістВступ 3Розділ 1. Життя і творчість ліни костенко 5Розділ 2. Неповторна самобутність лірикиЛіни костенко 132.1. Мистецька віртуозність поезії Л. Костенко 132.2. Гуманістичність поетичного слова Л. Костенко 182.3. Метафора в ліриці Л. Ко...
(0/0)
Код: 9531
ЗмістВступ 31. Приналежність творчості Клода Сімона до літературного напрямку «Новий роман» 61.1. Відмінності «Доріг Фландрії» від форми традиційного роману 61.2. Еволюція художніх поглядів К. Сімона 61.3. Створення письменником роману прин...
(0/0)
Код: 22417
ЗмістВступ 3Розділ І. Роль пейзажу в романі-трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький"1.1. Зорові та слухові образи живої природи в істочному романі 101.2. Роль запахових образів у творі 21Розділ ІІ. Особливості портретних характеристик ...
(0/0)
Код: 28408
ЗмістВступ 31. Особливості виникнення та розвитку німецького романтизму 6-181.1. Характер та зміст романтичного підходу в літературі наприкінці XVIII — на початку XIX ст 61.2. Становлення Генріха Гейне як представника пізнього німецького ро...
(0/0)
Код: 20075
ЗмістВступ 3Розділ 1. “Філологічна драма” як жанроутвір новітньої драми: до проблеми визначення 7Розділ 2. Проблематика та поетика п’єс “Пігмаліон” та “Мини Мазайло” 12Розділ 3. Особливості образотворення у п’єсах “Пігмаліон” Б.Шоу та “Мини...
(0/0)
Код: 36863
ЗмістВступ.3Розділ І. Життєвий та творчий шлях Г.Гессе та А.Платонова. 6Розділ ІІ. Поняття утопії у філософії та літературі. 9Розділ ІІІ. Дослідження проблем утопії у творі Г.Гессе “Гра бісер”.10Розділ ІV. Утопія та реальність у романі А. П...
(4.5/1)
Код: 15855
ЗмістВступ 3Розділ 1. Науково-теоретичні основи досліджуваної проблеми 51.1. Стиль як мовознавче поняття. Стилістика як наука про стилі мовлення 51.2. Стильова палітра сучасної української літературної мови6Розділ 2. Офіційно-діловий стиль ...
(0/0)
Код: 20074
ЗмістВступ 3Розділ І. Поняття текстового „персонального” світу як деміургійної практики 61.1. Поняття „літературної деміургії”61.2. Поняття текстового „персонального” світу та його ознаки 8Розділ ІІ. Особливості сучасної української „літера...
(0/0)
Код: 13332
ЗмістВступ 3Розділ І. Життєвий і творчий шлях Жан Жака Руссо 5Розділ ІІ. Основні ідеї Ж.Ж.Руссо в роботі «Про суспільний договір» 15Висновок 30Література 32ВисновокЖан Жак Руссо народився 28 червня 1712 р. у Женеві, у сім'ї годинникаря. Тіл...
(4.5/1)
Код: 46122
ЗмістВступ.3Розділ І. Художня реалізація мілітарної теми в українській літературі.61.1. Війна в інтерпретації вітчизняного письменства ХХ століття.61.2. Репрезентація мілітарної тематики в текстах сучасної української літератури.111.3. Реце...
(0/0)
Код: 34209
ЗмістВступРозділ 1. Проблеми та теоретичні засади вивчення творчості В. Симоненка1.1. Рецепція творчості В. Симоненка в українському літературознавстві 1.2. Теоретичні основи дослідженняРозділ 2. Образ України у творчості В. СимоненкаВиснов...
Всего страниц: 3