Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Історія економічної думки

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 50 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 8098

Защита 2010-2018, оценка: 5

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ
1.Зміст і структура економічної системи
1.1. Поняття економічної системи
1.2. Продуктивні сили суспільства як матеріальна основа економічної
системи економічної системи
1.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації
економічної системи
2.Типи економічних систем та їх еволюція
2.1. Традиційна економічна система
2.2. Адміністративно-командна економічна система
2.3. Ринкова економіка вільної конкуренції
2.4. Перехідна економічна система
2.5. Змішана економічна система
3.Критерії історичних етапів економічного розвитку
3.1. Формаційний підхід
3.2. Цивілізаційний підхід
3.3. Технологічний підхід
4. Економічна система в Україні
4.1. Історія ринкових реформ в Україні
4.2. Стартові умови ринкових перетворень в Україні
4.3. Економічні реформи і формування ринкової економічної
системи
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Висновок

На основі вищевикладеного можна зробити такі висновки.

Економічна система - це форма конкретизації історично визначеної сукупності взаємопов'язаних елементів економіки, які мають ознаки цілісності, інтегративних властивостей і відносної замкнутості.

Основні ланки економічної системи: продуктивні сили, економічні відносин та господарський механізм.

Продуктивні сили – це конкретна визначеність сукупності засобів і предметів праці, що складають матеріальну основу суспільного виробництва, працівників з притаманними їм фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів організації та управління виробництвом. Продуктивні сили як найважливіший і основоположний елемент економічної системи визначають рівень її розвитку та науково-технічного прогресу, продуктивності суспільної праці.

Економічні відносини - це відносини, які виникають між: членами суспільства у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і нематеріальних благ. Сукупність економічних виробничих відносин у широкому розумінні представлена соціально-економічними, техніко-економічними та організаційно-економічними відносинами.

Виокремлюють традиційну, адміністративно-командну, ринкову та змішану економічні системи.

Традиційна економіка грунтувалась на традиціях, звичаєвому праві, обрядах, які віками визначали виробничу та інші види діяльності людей. Традиційні економічні системи характерні нині для слаборозвинутих країн.

Адміністративно-командна система господарювання характеризується тим, що в ній усі ресурси є власністю держави, яка здійснює централізоване управління економікою на всіх рівнях. Головні елементи цієї системи - жорстке директивне планування, контроль держави над економікою, пріоритет адміністративних стимулів виробництва над економічними, монополізм виробників і їх панування над споживачами, переважання державного сектора в народному господарстві.

Ринкова економіка - це лад, заснований на приватній власності, за якого здійснюється вільна гра ринкових сил. Рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивідуума до досягнення власних економічних інтересів, яке збільшує не тільки його добробут, а й примножує багатство суспільства. У ринковій економіці держава виконує другорядну роль, хоча вона відіграє важливе значення в розвитку національного господарства.

Перехідна економічна система властива для країн, що знаходяться на стадії переходу від традиційної або планової до розвинутої соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Змішана економічна система є проміжною між чистою ринковою і командною. Вона притаманна сучасним економічно розвиненим країнам.

Серед вчених-економістів минулого і сучасності немає єдиного підходу щодо визначення сутності та особливостей економічного розвитку суспільства від найдавніших часів до наших днів. Найбільшого поширення набули формаційній, цивілізаційний та технологічний підходи.

Ринкові реформи не нові для України, тому перехідний процес можна поділити на два етапи.

Перший етап — ринкові реформи на межі XIX і XX ст. Перехідна економіка України на цьому етапі — це економіка, за умов якої здійснюється перехід від традиційної (докапіталістичної) системи до ринкових принципів раціонального господарювання.

Другий етап — сучасні ринкові реформи, спрямовані на перехід від планової економіки командного типу до ринкової системи.

Мета сучасних ринкових реформ в Україні — досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання на базі всебічного розвитку ринкового механізму розподілу та використання економічних ресурсів суспільства

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!